Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2013

19:13
3948 98f9 420
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
dizziness
17:59
5401 770b 420
Reposted bysmyrrriamawinrar
dizziness
17:59
5393 a6f5 420

April 03 2013

dizziness
20:35
I chyba już sam zauważyłeś, jak bardzo mój nastrój zależy od Ciebie...
— Trochę się tego boję.
20:35
8356 ce55
dizziness
20:34
9782 0a0f 420
zupowicze. nic dodać, nic ująć.
szczęśliwi
najebani
smutni
nie, nas nie było.
Reposted fromsummerwine summerwine viaCOCOwhatever COCOwhatever
dizziness
20:33
„Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje"
— Jeanette Winterson
Reposted fromnotoverwhelmed notoverwhelmed
dizziness
20:33
dizziness
20:33
8549 4f40 420
Reposted fromgdybam gdybam viayourheartbeat yourheartbeat
dizziness
20:33
Czwarta nad ranem.
Może sen przyjdzie.
Może mnie odwiedzisz.
— Stare Dobre Małżeństwo
Reposted fromadriannak adriannak viaciiri ciiri
dizziness
20:32
Dlaczego - pytasz mnie -
Śmiałeś się wczoraj,
A dziś masz chmurę na czole?
Przecież wczoraj deszcz padał,
A dziś jest tak piękna pogoda.

- Tak, czasem mam lat cztery,
A czasem cztery tysiące.
— Leopold Staff, Wiek
Reposted fromhumanicznie humanicznie viaunsteadyshy unsteadyshy
dizziness
20:32
2936 1980 420
Reposted fromsoSad soSad viaefemeryda efemeryda
dizziness
20:32
i nie miej przez sekundę żadnych wątpliwości czy tęsknię !
Reposted fromgdybam gdybam viaoceanstrat oceanstrat
dizziness
20:31
9507 a298 420
Reposted fromkasiuncia kasiuncia viaefemeryda efemeryda
dizziness
20:29
0049 8c5e 420
dizziness
20:29
Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego, że była zła, lecz dlatego, że jest martwa.
— żeby jeszcze mieć siłę ...
Reposted fromzenibyja zenibyja viaszyy szyy
dizziness
20:27
5066 7fcc 420
Reposted fromdreeams dreeams viahouseofpain houseofpain
dizziness
20:26
7373 ea41 420
Reposted fromisilme isilme viahouseofpain houseofpain
dizziness
17:55
Niewierności twej
Zawsze bałem się jak nikt
Wiem, poskromić cię
To jak zniszczyć twoje sny
Wolności swej dziś daj mi część
Nie ufam ci

Ale lubię twoje włosy
Glany, cienkie papierosy
Małą bliznę na kolanie
(I że) nie o wszystkim mówisz mamie

Nie pamiętam już
Który raz uciekłaś mi
Znów zaszyłaś się
Nie wiem po co gdzie i z kim
Wolności swej dziś daj mi część
Nie ufam ci

Ale lubię twoje włosy
Glany, cienkie papierosy
Małą bliznę na kolanie
(I że) nie o wszystkim mówisz mamie

Lubię gdy jesteś zawzięta
Kiedy walczysz o zwierzęta
Że masz dziary w dziwnych miejscach
Że się kochasz przy Beatlesach

Ale lubię twoje włosy
Glany, cienkie papierosy
Małą bliznę na kolanie
(I że) nie o wszystkim mówisz mamie

Że masz dziary w dziwnych miejscach
Że się kochasz przy Beatlesach

Bo ja lubię twoje włosy...
— Manchester
Reposted bylovkibejbe lovkibejbe

April 02 2013

dizziness
18:58
Tak cholernie mocno chciałbym móc się już z Tobą zobaczyć.
Reposted frompedzacafaja pedzacafaja viahouseofpain houseofpain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl